Çalışana elektrik ve gaz desteğine vergi istisnası

Önder Yılmaz – Şimdi son biçimi verilmeyen teklif, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının akabinde Meclis’e sunulacak. Taslak halindeki teklifle getirilen kimi düzenlemeler özetle şöyle:

Ücretlilere elektrik ve doğalgaz masrafları karşılığı yapılan ödemelerin gelir vergisi ve toplumsal güvenlik primlerinden istisna edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar patronlarca hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve öteki ısınma masrafları için mevcut fiyatlarına ek olarak 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek.

18.03.2022 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararıyla 150 TL olarak belirlenen yurt dışına çıkış harcı 300 TL’ye yükseltilecek.

2022 yılı sonuna kadar uygulaması öngörülen kur muhafazalı mevduat ile ilgili istisna mühleti 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına istisnayı, 31.12.2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap periyotları sonu itibariyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için başka farklı yahut birlikte uygulatma konusunda yetki verilecek.

Yemek bedeli istisnası

İşverenlerin işyerinde yahut müştemilatında yemek vermediği durumlarda çalışılan günlere ilişkin yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen fiyata kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna edilecek. Bu istisna uygulaması 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak. Bunun için yemek hizmeti veren kuruluşlara bedelinin ödenmesi suretiyle temin edilen ve yemek kartları diye isimlendirilen kartların kullanılması şartı aranacak.

Yurtdışı inşaat işlerinde çalışan Türk personellere yapılan fiyat ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilecek. Fiyat ödemelerinin yurt dışından elde edilen kardan karşılanması koşuluyla, yurt dışında yapılan inşaat, tamirat, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına götürülen ve fiilen yurt dışında çalışan hizmet erbabına yapılan fiyat ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek.

Ne kadar borç silinecek?

Yaşlı ve Engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra şahısların mevt, gelir değişikliği, pürüz durumu değişikliği üzere sebepler sonucu tespit edilen yersiz ödemeler, borçların tahsisi pek mümkün olmadığı için silinecek. Böylelikle alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesaiden tasarruf edilecek. Tüm borçlar ferileriyle birlikte terkin edilecek. Böylelikle kelam konusu düzenleme ile gaye kitlesi fakir olan ve borçları ödeme gücü bulunmayan 163 bin 572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin 916 TL’lik borcu silinmiş olacak.

Gerçek şahıslarca yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki milletlerarası deniz nakliyatı ile iştigal eden yabancı ulaştırma kurumlarının, ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması halinde elde edilen kar hisselerinin yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.

FİK için düzenleme

Bireysel iştirakçi indirim uygulamasının müddeti uzatılacak. 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun Ek 5. hususu kapsamına giren kişisel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek şahıslar, anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını en az iki tam yıl elde tutmaları kuralıyla, payların fiyatlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine bahis kar ve iratlarından payların iktisap edildiği devirde indirebilmekte. 31.12.2022’de sona erecek olan kelam konusu indirim mühleti 31.12.2027 tarihine kadar uzatılacak. Ayrıyeten yararlanılacak “1.000.000 Türk lirası” olan indirim fiyatı “2.500.00 Türk Lirası” olarak güncellenecek. Bu uygulama kapsamında 2022 yılında verilen beyannamelere istinaden 225 milyon TL istisnadan yararlanıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Fiyat İstikrarı Komitesi (FİK) kurulmasına ait kuruluş ve vazifelerine yönelik yasal çerçeve oluşturacak düzenleme getirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir