Rüyalar Gerçekten Geleceğin Habercisi midir?

Neden hayal görüldüğü ile ilgili pek fazla fikir ileri sürülmüş; kimileri pek çok araştırmayla desteklenerek genel bir teori inşa edebilmemizi sağlamıştır. Bu hususta yapılan değerli araştırmaların başında, Harvard Üniversitesi’nde psikiyatrist olan John Allan Hobson ve Robert McCarly tarafından 1977 yılında ileri sürülen Aktivasyon-Sentez Hipotezi gelmektedir. Bu hipoteze nazaran hayaller ön beynin, beyin kökü tarafından uyku sırasında üretilen rastgele sinyallere verilen reaksiyonlardır. Hipoteze nazaran beyin bölgeleri ortasındaki geçiş kapılarından sızan bu elektrokimyasal sinyaller, ön beyinde imaj olarak algılanır; zira biyokimyasalların yapısı, buradaki hücreler tarafından algılanabilecek yapıdadır. Uyanıkken, ortadaki geçiş kapıları (röleler) faal olarak çalıştığı için bu istenmeyen imajlar oluşmaz. Lakin kimi hastalıklar, hasarlar ve genetik sebeplerle bu rölelerde sorun meydana geldiğinde, uyanıkken de düş görülebilir (bu durumda sanrı ya da hayal ismini alır). Bu bulgular, hipotezin günümüzde bir teori olarak kıymetlendirilmesine sebep olmaktadır; fakat araştırmalar sürmektedir.

İyi lakin neden? Neden bu türlü bir şeye muhtaçlığımız var? Neden hayal görüyoruz yahut görebilecek bir evrimsel süreç yaşadık? Düşlerin nasıl oluştuğuyla ilgili burada değindiğimden çok daha fazla hipotez ve teori bulunmaktadır; lakin bunların hiçbiri şimdi sonuncu ve büsbütün desteklenen bir boyuta ulaşamamıştır. Tekrar de her birinden elde edilen bilgiler, hayallerin evrimsel kökenlerine ışık tutabilmemizi sağlamaktadır. Hayal görmemizin nedenlerini görebilmek içinse elbette Evrimsel Biyolojiden yararlanmamız gerekmektedir.

1993 yılında Winson, REM uykusunun yalnızca keseli ve plasentalı memelilerde bulunduğunu, öteki hiçbir hayvan kümesinde evrimleşmediğini ileri sürdüğü bir araştırma yapmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalar, REM uykusunun yaklaşık 220 milyon yıldan bile daha evvel, keseli memeliler ile plasentalı memeliler birbirlerinden ayrılmadan evvel evrimleştiğini göstermiştir. Daha sonra bu özellik, iki dev göğüslü kümesine da dağılmış ve çabucak her üyesinde görülür olmuştur. Yazımızın başlarında da anlattığım üzere, evrimsel süreçte ortak bir cette evrimleşip tüm torun cinslere aktarılan bu tıp özelliklere “sinapomorfi” ismini vermekteyiz.

Ancak çeşitler ortasındaki farklı REM uykusu fizyolojileri, bu tiplerin evrimleşmeleri boyunca REM uykusuna dair de doğal seçilim tesirlerinin olduğunu bize göstermektedir. Birtakım antropologlar, REM uykusunun evrimiyle birlikte hayallerin birinci sefer oluşmaya başlamasının canlıların hayatlarını tehlikeye attığını düşünmektedir. Zira çok gerçekçi hayaller gören canlılar, hayallerinde hareket ederek kendilerini önemli tehlikelere sokabilirler. Bu yüzden Doğal Seçilim’in hayallerin netliğini ve tesirlerini azaltacak biçimde işlediği düşünülmektedir. Bu da direkt düş fizyolojisinin değişmesine sebep olmaktadır. Bir başka küme bilim insanı ise, düşlerin birinci oluştuğunda beynin uyku durumundan çıkıldığının sanmasıyla beklenmedik aktivite gösterdiği ve bu sebeple şahısların uyku felci geçirdiklerini ileri sürmektedir. Bu sebeple uykuların şiddetinin azalması istikametinde de bir Doğal Seçilim uygulanmış olmalıdır.
Freud’dan itibaren düş araştırmaları çok daha somut ve bilimsel bir temele yerleşmiştir ve geride bıraktığımız asırda düşlere, nedenlerine, nasıllarına ve fonksiyonlarına yönelik çok farklı bilgiler edinilmiştir. Böylece düşler bir hükümdarın ne vakit öleceğini bildiren gizemli iletiler olmaktan çıkarak, beyin işlevlerinden doğan ve evrimsel süreçte avantaj sağladığı için seçilerek yaygınlaşmış olabilecek biyolojik bir olguya dönüşmüştür.
Peki bilinçdışı ve düş tahlilinin bilinçdışıyla teması nedir? Bilinçdışı, çocukluktan yetişkinliğe kadar “bastırılan” durumları, yansıları, istekleri, fikirleri gizlerken ve biz tüm bunları bastırıp yok ettiğimizi zannederek şuurla bilinçdışı ortasına güçlü bir duvarı çoğunlukla fark etmeden örerken, uykuda bu duvarın saydamlaşması ve bilinçdışının kişi tarafından lakin sansürlenerek “kabul edilebilir” hallere bürünüp düşlerde meydana çıkması “alakasız” yahut “öylesine” gördüğümüzü sandığımız hayalleri tahlilde değerli kılan nokta oluyor.

Freud’un tezlerinin ve bilimselliğinin tartışması başka bir makalenin konusu olabilir. Lakin Freud’un hayallerin açıklanmasındaki asıl misyonu, onların “ne manaya geldiğinden” çok, sıradan biyolojik ve ruhsal ögeler olduğunu göstermesi olmuştur. Günümüzde yapılan tüm araştırmalar, aslında bilimsel bir perspektifte öngörülebileceği üzere, hayalin vücuttan başka bir olay olmadığını; tam aksine, beyindeki sıradan biyokimyasal yansımaların bir eseri olduğunu göstermiştir. Beyindeki hangi bölgenin hayallerden aslen sorumlu bölge olduğu şimdi katılaşmış olmamakla birlikte, oto-aktivasyon bozukluğu ismi verilen bir hastalığa sahip olan ve olmayan beşerler üzerinde yapılan bir araştırma, hayallerin beyin sapından kaynaklandığını göstermiştir.
Tam da bu noktada düşlerin tahlilinin yani düşlerin gizil-görünür manalarının ve bunların bizi ulaştırabileceği bastırılan isteğin tahlili ve çözümlenmesi açısından, hür çağrışım çok pahalı. Çağrışımda düş vasıtasıyla birçok isteğin sembolleri meydana çıkar- düşlerde sırf bastırılan “arzular” yer almaz; bir yandan dilekler dışında bastırılan her durumun içerisinde de bâtın bir temel dilek olabildiği fikri üzerine düşünülebilir. Tahlilde anlatılan yahut anlatılmayan (sansürlenen), hal değiştirerek bilince gelen düşlerde saklanan dileklerdir bunlar. En “saçma” yahut “alakasız” olarak hatırlanan hayallerin bile aslında hal değiştirme vasıtasıyla simgelediği kimi bilinçdışında var olan casusların getirisinin gizil ve görünür manalarını taşıyabiliyor olması mümkün. Bu nedenle hayal çalışmalarının terapide çalışılmasının manası yadsınamaz.
Danışanın birinci seanslarında hayal tahlilini bilmeden getirdiği hayallerle ilerleyen seanslarda getirilen düşler ortasında sansürlenme derecesinin farklılığı kelam hususuysa; birinci seanslarda getirilen düşler daha tahlile açık durumda mıdır? Danışan hayallerinin tahlil edildiğini fark ettiğinde ve düşleriyle alakalı sorgulamalara, farkındalıklara eriştikçe; bilinçdışı daha fazla kendini muhafaza altına alarak daha sansürlü hayallerle mı kendini gösterir? Bu noktada düş tahlilinin çevirisinin danışana tahminen de daha sabırla ve gerekli ölçülerde sunulması, düşlerin yavaşça işlenmesi bu sansür seviyesinin artışını biraz daha hafifletebilir. Bu mevzuda birtakım terapistlerin tedbir olarak uyanır uyanmaz duşun not alınması tarafında verdiği ödevler de terapiye gelene kadar hayalin birkaç defa restore edilmesini azaltıcı bir tesire sahip olabilir; lakin danışanın da düşleri not alma konusunda fikirlerinin alınması, ona ne mana söz ettiği terapötik süreçte güvenilmez hissetmemesi açısından değerli olabilir. Pekala bu prosedürde terapist hayale ulaşma maksadıyla çağrışımların ehemmiyetini göz gerisi etmiş olmaz mı?

Çağrışımların tahlildeki rolü yadsınamaz; hayaller hatırlandığı formu ve aktarılış biçimiyle bir müddet ele alındıktan, hayallerin anlatımında yer alan dirençlerin, çağrışımların keşfinden sonraki seanslarda vakit zaman birtakım düşlerin not olarak alınması tahminen bu ikileme bir tahlil olarak kullanılabilecek bir metot olabilir. Böylelikle birtakım hayallerden yakalanan çağrışımlar ve sonrasında düşlerin en gerçek anlatımlarıyla bütünleşen bir tahlil mümkün olabilir.

Aslında duşun tam olarak anlatımını aldığımızı düşünsek bile düşlerin filtrelenerek yeniden bilince uygun seviyede yine inşayla transferini göz arkası edemeyiz. Hasebiyle hayal çalışmalarında gaye, danışanda düşlerle alakalı bir baskı oluşturmadan, danışan düş getirdikçe çalışmak olabilir. Aksi takdirde danışanın düşlerle alakalı baskı altında hissedebileceği, düş görme sıklığının yahut hatırlamaların azalabileceği göz arkası edilemez. Bu noktada danışanın terapi sürecinin düş bazında olmasından çok; dirençlerinin keşfinin, getirdiği her materyalin sürece kattığı yararın farkındalığının sağlanması terapiye inancını ve motivasyonunu olumlu tarafta etkileyebilir. Bu noktada tek bir duşa saplanıp kalmak yerine; vakitle getirilen farklı hayallerin bilinçdışına yönlendirici ortak yolunu saptamak da istenmeyen kanıların, kaygıların, bastırılan kanıların ve hislerin ortaya çıkışını tabir edebilir. Bilinçdışı tıpkı malzemeyi farklı biçimlerde hayallerle bize verebilir; vakitle farklı düşlere da yönelinebilir, bu nedenle tez etmeden ve tek hayale saplanmadan sürece devam edilmesi de danışanı hayaller konusunda kaygılandırmayan, başarısız hissettirmeyen ve bilinçdışının daha fazla tetiğe geçmesine sebebiyet vermeyen bir hayal tahlilini terapiye dahil etme yolu olabilir. Freud’un düşlerin tahlilinde açıkladığı ve yorumladığı beş sistemden, İkincil sürece (görülen duşun hatırlanma kademesinde, sansürden geçirilerek hatırlanması), ağırlaştırma ve yer değiştirme sistemlerinin tahlilde çok destekleyici; sadece özgür çağrışımda çağrışımları destekleyenler ve bu çağrışımların yorumlanmasına kadar konulmaya çalışılan sansürlerin de tahlil edilmesi gerekebilir.

Rüyalar bilinçdışının dışavurumu olarak, danışanın transferinde yer alan çağrışımlar, hatırladığı ve hatırlamadığı ayrıntılar kapsamında çok pahalı bir yere sahipken; çalışılma esnasında sabırlı, vakte yayılması gereken, farklı düşlerin ortak biçimlerinin de ele alınabileceği birçok farklı tavra yer veren ve hassas bir tahlil tipi. Hassasiyeti ise bol sansür içerebilmesinden; bilinçdışına temasından ve danışanın ket vurduğu noktada tahlilinin zorlaşabileceği noktalardan gelmektedir.

Kaynak:evrimagaci/usetappy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir